Basprogrammet

Vi följer Region Skånes basprogram för graviditetsövervakning/ hälsovård.
Vi arbetar för att du ska ha en och samma barnmorska under hela din graviditet. Du och din barnmorska kommer i samband med inskrivningen gå igenom basprogrammet och göra en individuell plan för din graviditet.