Donation behandling och D-IVF

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 juli 2021. Vänligen kontakta oss om mer information önskas. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Insemination med donerade spermier AID (inklusive pregnancy slot). Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

19 000 kr

Syskonreservation (faktureras i förväg)

6 000 kr för inköpta spermier per behandlingstillfälle (Om möjligt, går det att reservera spermier för ytterligare behandlingar. För mer information kontakta kliniken)

Förvaringskostnad 3 000 kr/år tillkommer

Insemination vid syskonreservation

13 000 kr

 

D-IVF

IVF/ICSI med donerade spermier

(exklusive infektionsscreening recipient och partner, inklusive pregnancy slot)

54 000 kr

 

Paketpris vid Livio Falun om 3 behandlingar <40 år år (hela behandlingen, exklusive infektionsscreening)

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 40 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

108 000kr

 

Paketpris vid Livio Falun om 3 behandlingar över 40 år (hela behandlingen, exklusive infektionsscreening)

Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 40-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

112 000

 

 

För de patienter som behandlas via distansstimulerare vänligen kontakta Livio Falun för mer information.