Insemination eller IVF med donerade spermier

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 januari 2024.
Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.
För de patienter som behandlas via distansstimulerare kontakta Livio Falun för mer information

Insemination med donerade spermier AID.

22 000 kr

Insemination med donerade spermier AID, paket med 3 behandlingar.

44 000 kr
Avtal 3-paket

SR-IVF

IVF/ICSI med donerade spermier, första behandlingen

55 000 kr

 

Paketpris vid Livio Falun om 3 behandlingar <39 år

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 39 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

105 000kr

 

Paketpris vid Livio Falun om 3 behandlingar 39-41 år 

Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 39-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

110 000 Kr

 

Syskonreservation

Om möjligt går det att reservera spermier för ytterligare behandlingar med samma donator. För mer information kontakta kliniken.

8 000 kr för spermier till ett behandlingstillfälle, flera kan ofta köpas om så önskas
Årlig förvaringskostnad tillkommer
Vid behandling med redan betalda syskonreserverade spermier, dras motsvarande summa bort från aktuell behandlingskostnad.
Avtal köp av donatorspermier för syskonbehandling.