Donation – utredning

Donation – utredning

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 januari 2024. Vänligen kontakta oss om mer information önskas. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Nybesök utredning

Läkarsamtal, prover: AMH, spermaprov, standardprover (exklusive infektionsscreening recipient och partner)

4 000 kr

Nybesök konsultation

Utan nya prover

2 000 kr

Psykosocial bedömning inkl. utlåtande hos Skandinavisk Sjukvårdskompetens (Obs obligatoriskt)

ca 2 000 kr

(Skandinavisk Sjukvårdskompetens fakturerar kunden direkt. Vid avbokning mindre än 48 h debiteras halva kostnaden).