Om oss

Om oss

Livio Gärdet har lång erfarenhet av fertilitetsutredningar och behandlingar. Vii har lång erfarenhet av IVF, inseminationer, ägg- och spermiedonationsbehandlingar samt äggfrysning.  Vi välkomnar både privata patienter och patienter som har rätt till regionfinansierad utredning/behandling.

Vår ambition är att du/ni ska känna trygghet under hela processen, både vad gäller det medicinska och det personliga omhändertagandet.

Välkommen till oss!