Frågor & Svar

Här nedan kan du läsa några av de vanligaste frågor inför en eventuell IVF-behandling. Du är också alltid välkommen att kontakta oss på 08-58 61 20 00.

När är det dags att söka hjälp?

Om kvinnan har oregelbunden eller utebliven mens, varit opererad för brusten blindtarm, haft upprepade äggledarinflammationer eller av andra skäl redan känner till att det kan vara svårt att uppnå graviditet kan en tidig fertilitetsutredning vara lämplig.

Eftersom kvinnans ålder också är av stor betydelse bör paret inte avvakta för länge med att påbörja en fertilitetsutredning om graviditet uteblir. Är kvinnan under 35 år kan man ta kontakt efter ca ett års försök. Om kvinnan är äldre kan man ta kontakt redan efter ett halvår.

För mannens del kan det också finnas skäl att söka kontakt redan tidigt när man vill ha barn, exempelvis om man har opererat testiklarna eller saknar en testikel.

Finns det någon åldersgräns för en IVF-behandling?

Vi bedömmer äggreserven hos alla kvinnor som genomgår en utredning hos oss. För kvinnor äldre än 41 år kan vi i ibland starta med en äggreservsutredning för att sedan ta ställning till om det är rimligt att erbjuda vidare behandling.

Hur många IVF-försök är lämpliga att göra?

Upprepning är nyckeln till framgång vid all fertilitetsbehandling. Efter tre IVF-behandlingar med tillhörande frysåterföringar blir tre av fyra kvinnor under 39 år gravida.

Hur lång är väntetiden?

Tid för utredning bokas inom en till två veckor. Då kommer både mannen och kvinnan till mottagningen en morgon för blodprov och spermaprov. Därefter bokas läkarbesök inom en månad då paret får provsvar och en ultraljudsundersökning görs på kvinnan. Själva IVF-behandlingen kan påbörjas omgående beroende på vilken typ av behandling läkaren rekommenderar.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning tar ca 4 veckor och omfattar 2-3 besök.

Hur går en utredning till? 

Vanligtvis har paret först ett telefonsamtal med en barnmorska. Om en utredning blir aktuell ska du och din partner komma till kliniken för att lämna spermaprov och blodprover. Ni får samtidigt lämna in en hälsodeklaration där ni har besvarat ett antal frågor som är till hjälp för oss under den vidare utredningen.

Proven analyseras och därefter kommer du och din partner ett par veckor efter provtagningen på ett möte med en av våra läkare som tillsammans med er går igenom provresultaten och hälsodeklarationen. Vid detta tillfälle görs ett vaginalt ultraljud på kvinnan. Vid ultraljudsundersökningen tittar läkaren på kvinnans livmoder och äggstockar för att bl a tillsammans med blodproverna göra en bedömning av äggreserv och förutsättningar för att uppnå graviditet.

Beroende på utfallet av provtagning, undersökningen och parets önskemål går man ibland vidare med ytterligare undersökning av livmoder samt äggledare, s k HSSG  (Hysterosalpingosonografi).

Under mötet med läkaren diskuteras olika behandlingsalternativ för att hjälpa paret att uppnå graviditet beroende på vilka svar utredningen har gett.

Den bidragande orsaken till utebliven graviditet finns i en tredjedel av fallen hos kvinnan och i en tredjedel av fallen hos mannen. Det kan även finnas bidragande orsaker hos både mannen och kvinnan. I ca en tredjedel av fallen går det inte att hitta en förklaring till att paret ännu inte har blivit gravida.

Vilka är de vanligaste orsakerna till kvinnlig infertilitet?

Det finns ett flertal orsaker till utebliven graviditet, som t ex:

  • Glesa eller uteblivna ägglossningar
  • Icke fungerande äggledare
  • Nedsatt äggstocksreserv
  • Vissa medfödda missbildningar av livmodern
  • Allvarlig endometrios
  • Över- eller undervikt

Vilka är de vanligaste orsakerna till manlig infertilitet?

Manlig infertilitet kan bero på nedsatt produktion av spermier, nedsatt rörlighet av spermier eller på att transporten av spermier är satt ur spel. I det senare fallet saknas spermier helt i sädesvätskan, detta tillstånd som beror på avflödeshinder kallas för azoospermi.

Vi har gjort en utredning på en annan klinik. Hur går vi tillväga?

Om alla nödvändiga prover, analyser och undersökningar är gjorda kan paret boka tid för en konsultation hos en av våra läkare.  Vi ber er skicka in kopior på era provsvar och ultraljudsundersökningar. Enstaka kompletteringar kan dock behövas.

Vi har gjort en IVF-behandling på en annan klinik, nu vill vi göra vår nästa hos er. Hur går vi tillväga då?

Om ni har gjort en IVF-behandling på en annan klinik kan ni boka tid för en konsultation hos en av våra läkare.  Skicka in kopior på provsvar, utredningen, spermaprov och stimuleringsprotokollet från föregående behandling inför mötet.

Hur mår man under behandlingen?

De flesta mår fysiskt bra under behandlingen. Det är vanligt att, under injektionsbehandlingen, känna sig lite tröttare än vanligt, lite spänd i magen samt få en ökad mängd flytningar. En del kvinnor kan få lite huvudvärk och då går det bra att använda smärtstillande som innehåller paracetamol.

Kan man leva och arbeta som vanligt?

Under en IVF-behandling görs det vanligtvis 1-2 kortbesök för ultraljudsbedömmning av äggblåsornas tillväxt och när det är lämpligt att tömma äggblåsorna. Den dagen man tar ut äggen är det lämpligt att inte arbeta då man tillbringar ett par timmar på kliniken och sedan kan känna sig lite trött och vara öm i magen. Dagen för återföring kan man arbeta som vanligt.

Kan jag ha mens när vi kommer till vårt första läkarbesök?

Ja, det går bra. Ultraljud som görs under utredning kan ske närsomhelst i kvinnans cykel.

Hur går ett spermaprov till?

I den informationsmapp som vi skickar hem till er inför ert första besök finns instruktioner till mannen inför spermaprovet. Vi har ett  speciellt anpassat ”provrum”. Din partner får vara med om du önskar. Det går också bra att du gör ditt spermaprov hemma och kommer in till mottagningen inom 45 minuter. Du måste ha en plomberad burk från vår egen klinik om du ska göra provet hemma.

Vi är ett par där en av oss inte har svenskt personnummer. Kan vi göra en utredning och behandling hos er?

Ja, ni får ett eget personligt nummer som identifierar just er. Enligt lag måste par där kvinnan saknar svenskt personnummer dock själva betala läkemedelskostnaderna.