Priser

En IVF-behandling är en individuell behandlingsprocess, därför är det också svårt att säga vad behandling fram till graviditet kostar.

Rådfråga oss gärna – vi vägleder dig/er!

Inom Livio-gruppen strävar vi efter att ha så likvärdig prissättning som möjligt klinikerna emellan. Däremot påverkar faktorer som bland annat klinikernas geografiska lägen, hyres- och personalkostnader samt våra behandlingspriser och priserna kan därför variera från klinik till klinik.