Elektronisk signering

Samtycke för tining måste vara signerat innan tining av embryon kan ske. Enligt socialstyrelsens bestämmelser får vi annars inte fullfölja behandlingen. Samtycket gäller enbart för ett återförande och skrivs med fördel under och skickas in i samband med att kvinnan får sin menstruation.

Underskrift sker med elektronisk signatur via följande länk:

Länk för elektronisk signering (Livio Fertilitetscentrum Malmö)