HBTQ

Oavsett kön, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck har du rätt till ett bra bemötande inom sjukvården. Men forskning visar att många hbtq-personer har negativa erfarenheter av sjukvården.

För oss är det viktigt att alla våra patienter känner att de blir behandlande med respekt och känner sig välkomna. Som ett led i detta har vår personal genomgått en hbtq-diplomering. Det innebär att personalen fått kunskap om hbtq-personers livsvillkor samt hur normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande.

I arbetet med att bli diplomerad har personalen genomfört en utbildning och tagit fram en plan för fortsatt arbete med hbtq, normer och jämlikhet på kliniken. Målet är att du som patient ska känna dig välkommen och trygg med att kunna vara dig själv.