Vår historia

Fertilitetscentrum vid Norrlands Universitetssjukhus togs efter upphandling över av IVF-kliniken Stockholm den 1 februari år 2002. Sedan 2018 heter vi Livio Umeå och är en del av Liviogruppen som är Nordens ledande aktör inom reproduktionsmedicin. Vi bedriver fertilitetsvård riktad till regionfinansierade patienter såväl som privatfinansierade.

Även de par som genomgått barnlöshetsutredning på annan klinik eller mottagning är välkomna till oss för en förutsättningslös genomgång av utredningsresultat och eventuella tidigare behandlingsförsök.

Under vintern 21/22 flyttade vi till helt nya lokaler i en separat byggnad, alldeles bakom Norrlands universitetssjukhus.